Присъствен или онлайн курс Английски – В1.1 Pre-Intermediate

Вече напредваме към нивото, което се изисква навсякъде като задължителен минимум за започване на работа или обучение. След което вече ще можете свободно да общувате и да разбирате дори и естествени носители на езика. Изпълнете стъпките, вземете сертификата и – смело напред!

Запишете се днес и ще получите:

  • 13 онлайн видео урока с преподавател в реално време
  • интересни задачи за изпълнение, зададени от вашия преподавател, за които ще получите обратна връзка
  • Десетки интересни учебни материали за гледане, слушане и упражнения
  • Специфични думи, изрази и разговори в различни ситуации
  • Умението да пишете и да се изразявате вярно в рамките на знанията си
  • Цена: 260 лв + 70 лв учебни материали
  • Продължителност: 4 седмици

Начални дати: 03.10.2020; 07.11.2020