Индивидуално езиково обучение за ученици

Индивидуално езиково обучение за деца

Индивидуалните уроци са изпитан във времето вариант за езиково обучение на деца и ученици. Обучението е изцяло „по мярка” на ученика – максимално е съобразено с неговия/нейния график, нужди и цели.

Вие избирате какво обучение да получите:

 • обща езикова подготовка
 • подготовка за сертификатни изпити като FCE,CAE, IELTS, TOEFL и др
 • разговорни часове
 • помощ за материала в училище

Цени за индивидуално обучение на деца/ученици

Общо езиково обучение: 18 лв. за учебен час (40 мин.) в пакет
Можете да изберете най-удобния за Вас предплатен пакет:

 • 10 учебни часа на цена 180 лв.
 • 20 учебни часа на цена 350 лв. вместо 360 лв.!
 • 30 учебни часа на цена 530 лв. вместо 540 лв.!

Подготовка за изпит: 20 лв. за учебен час (40 мин.) в пакет
Можете да изберете най-удобния за Вас предплатен пакет:

 • 10 учебни часа на цена 200 лв
 • 20 учебни часа на цена 385 лв. вместо 400 лв.!
 • 30 учебни часа на цена 580 лв. вместо 600 лв.!

Начин на плащане при индивидуално обучение

При индвидуално обучение на деца/ученици в Бук, Вие избирате някой от предплатените ни пакети и ползвате удобството детето Ви да не носи допълнително пари в себе си, да получите ваучер, с който лесно да следите графика и посещенията на уроците, а при заплащане над 20 уч.ч. да получитете и отстъпка в цената!

Свържете се с нас, за да Ви изготвим индивидуална оферта и план за обучение.

Есенен график за езикови курсове

График за курсове по английски език

Новият  график за курсове по английски език е вече тук!

БУК-ни си курс по свой вкус от нашата селекция разнообразни езикови курсове. Класически английски, английски за авиация и медицински служители, сутрешни или вечерни, през седмицата или уикенда, с различни нива и продължителност.

За записвания и информация!

Общи условия за индивидуално езиково обучение

І. Общи разпоредби

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК) с ЕИК: BG201166735, седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ул. Деян Белишки № 40-42, ап. 17 и адрес за кореспонденция: гр. София 1415, кв. Драгалевци, площад Цар Иван Александър № 6, ет. 2, МОЛ: Ана Матвеева, оттук насетне наричан Езикова школа БУК, от една страна и потребителите на услугата „Обучение по чужд език”, наричани Курсист/и, от друга.
 2. Услугата „Обучение по чужд език” се осигурява от Езикова школа БУК въз основата на индивидуален ваучер, издаден на съответния Курсист.

ІІ. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „Курсист“ е всяко физическо лице, което учи чужд език в Езикова школа БУК.
 • „Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 години.
 • „Индивидуално обучение“ е обучение по чужд език, което се провежда на територията на клон на Езикова школа БУК или на място при курсиста в график, определен съвместно от курсиста и Езикова школа БУК, с възможност за отмяна на урок при достатъчно предварително предупреждение, без той да бъде загубен.

ІІІ. Записване за курс по чужд език

 1. Записването за курс по чужд език става чрез попълване на регистрационен формуляр, издаване на индивидуален ваучер за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния брой часове в определените срокове. Записването става по всяко време.
 2. Курсисти, които до сега не са учили в Езикова школа БУК, задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили чужд език въобще. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво.
 3. Индивидуалните ваучери на курсисти под 18 години се издават на името на родител/настойник, като се вписва името на обучаемия.

ІV. Такси, начин на плащане и отстъпки

1. Такси

1.1 Таксата за индивидуално обучение е посочена на сайта и в клоновете на Езикова школа Бук, както и е изрично описана във всеки индивидуален ваучер.
1.2 Таксата за индивидуално обучение включва един учебен час от 40 (четиридесет) минути индивидуално обучение с преподавател в клон на Езикова школа Бук.
1.3 Таксата за курса не включва личните учебни материали на курсиста. Те се заплащат отделно.

2. Начин на плащане

2.1 Таксата за индивидуалното обучение се заплаща предварително за договорения брой часове или всеки път преди провеждане на занятието. Курсистът избира начина според неговите предпочитания:

 • Предплатен пакет – заплащане на определен брой индивидуални часове с преподавател, срещу издаден ваучер. Във ваучера е посочен срок, за който следва да се използват предплатените часове. Закупуването на пакет учебни часове не гарантира покриването на учебния материал за цяло ниво
 • В случай, че след изтичането на сроковете по предплатените пакети, курсистът не е взел всички часове, губи права за нереализираните предплатени часове.При записване за индивидуално обучение без предплащане на пакетни часове се оставя депозит в размер стойността на 2 уч. часа. Депозитът се изразходва, под формата на последните два часа от обучението.

2.2 При прекратяване от страна на клиента му се възстановяват 70% от стойността на неизползваните часове.
2.3 При попълване на регистрационните документи курсистът/родителят посочва данните, които са необходими, за да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия.
2.4 Издаване на фактура при плащане в брой е възможно до 5 работни дни от издаване на касова бележка за платена такса.
2.5 Таксите за индивидуално обучение и учебните пособия се заплащат по банков път или в брой, на място в клона на Школата, в който ще се провежда обучението.

2.6 Езикова школа БУК си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия за следващи курсове на обучение

3. Отстъпки

Курсистите в индивидуално обучение могат да ползват следните отстъпки:
3.1 Отстъпка „Втори член от семейството” – 10%. Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в Езикова школа БУК учи повече от един член от семейството. Под член на семейството се има предвид майка, баща, брат или сестра. Отстъпката се ползва от записалия се втори по време член на семейството, или при едновременно записване – от по-младия по възраст курсист.
3.2 Отстъпка „Доведи приятел” – 5%. Отстъпката се ползва от курсиста, довел свой приятел, който се е записал за курс в Езикова школа БУК.

V. Прекъсване на обучението. Отсъствие от обучение. Промяна на продължителността на курса

1. Отказ от участие в курс от страна на курсиста

1.1 Когато на курсиста е издаден ваучер за предплатено индивидуално обучение, за него/нея е определен преподавател, който ще го очаква в дните и часовете на посочения във ваучера график. В случай, че се налага урок да бъде отложен, това трябва да се случи не по-малко от 3 (три) часа преди началния му час. В противен случай, урокът се счита за взет и таксата за него не се възстановява.
1.2 Ако на курсист се наложи да прекъсне индивидуално обучение предплатено с ваучер поради изключителни обстоятелства, Управителят може да одобри молба за прехвърляне на част от платената такса. Молбата за прехвърляне на част от платената такса заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли се изчислява като от стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на обучението, се извади административна такса в размер на 10 % от общата внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството.
1.3 Прехвърляне на част от таксата и възстановяване на такса за обучение могат да бъдат поискани в рамките на два урока след започване на обучението. След изтичането на този срок няма да бъдат разглеждани молби за прехвърляне или възстановяване на такса.
1.4 Със записването си за индивидуално обучение, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия без минимум тричасово предизвестие, Езикова школа БУК не връща таксата на курсиста.

2. Прекратяване на обучението от страна на Езикова школа БУК

Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Езикова школа БУК в следните случаи:
2.1 Нарушаване на дисциплината от страна на курсиста. Езикова школа БУК има правото да прекрати обучението на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен и/или работен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
2.2 Неплащане на такса. Езикова школа БУК има правото да прекрати обучението на курсист, който не е заплатил своя ваучер за предплатено обучение в уговорения срок.

3. При забавяне или неплащане на първи или следващ ваучер, курсистът не може да започне или продължи своето обучение.

4. Езикова школа БУК си запазва правото да отмени обучение в случай на извънредни обстоятелства.

В такива случаи ще предложим алтернатива в друго време или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на обучение, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако пособията са загубили търговски вид.
5. В случай, че Езикова школа БУК прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните по-горе, Езикова школа БУК дължи на курсиста възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.

VІ. Обучение, проследяване на напредъка, сертификати. График на занятията. Ваканции

1. Обучение

1.1 Езикова школа БУК се задължава да осигури квалифицирани преподаватели и необходимите условия за качествено езиково обучение, провеждано при редовен график и нормални за обучителен процес условия, съобразно нивото на курсиста.
1.2 В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Езикова школа БУК да изпълни това свое задължение (болест, отсъствие на преподавател без възможност да бъде заменен/а своевременно и др.), курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.
1.3 При провеждане на обучението в Езикова школа БУК курсистите ползват оригинални учебни пособия.
1.4 Езикова школа БУК провежда редовно контролни тестове, с които проследява напредъка на курсиста в изучаването на езика
1.5 При курсисти под 18 г., Езикова школа БУК информира редовно родителя/настойника на курсиста за хода на учебния процес, за придобитите от курсиста в резултат от обучението знания и умения, както и за поведението на курсиста.
1.6 Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, взел целия материал за съответното езиково ниво и чиито резултати през обучителния курс и от финалния изпит покриват минимум 60% от материала за съответното ниво.

2. График

2.1 Графикът за всяко индивидуално обучение е определен съвместно от курсиста и Езикова школа БУК, с възможност за отмяна на урок при достатъчно предварително предупреждение, без той да бъде загубен.
2.2 Графикът на всеки обучаващ се в индивидуална форма на обучение е изрично описан в издадения му/й ваучер.
2.3 Езикова школа БУК си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

3. Ваканции

3.1 Националните празници са неучебно време за Езикова школа БУК.
3.2 Договореният брой часове за даденият учебен курс може да варира, ако има обявени национални грипни ваканции. Информация за грипни ваканции, отучвания на грипни ваканции и др. могат да се намерят в сайта на Езикова школа БУК (booktree.bg) в секция „Новини”.

VІІ. Конфиденциалност и защита на лични данни

Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК ) е администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.). Като администратор на лични данни, ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, събираме и обработваме личните данни на нашите клиенти само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели, изрично посочени предварително.

В изпълнение на задълженията като администратор на лични данни, Езикова школа БУК (Бук Три ЕООД) прилага Политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна за всички потребители и потенциални клиенти на интернет сайта, както и във всички клонове на школата.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 1 ноември 2013 г., изм. 01 ноември 2016 г., изм. 03 септември 2018 г. Езикова школа БУК прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уеб-страницата си (www.booktree.bg) и поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Езикова школа БУК ( www.bookree.bg)

Общи условия за интензивно езиково обучение

І. Общи разпоредби

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК) с ЕИК: BG201166735, седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ул. Деян Белишки № 40-42, ап. 17 и адрес за кореспонденция: гр. София 1415, кв. Драгалевци, площад Цар Иван Александър № 6, ет. 2, МОЛ: Ана Матвеева, оттук насетне наричан Езикова школа БУК, от една страна и потребителите на услугата „Обучение по чужд език”, наричани Курсист/и, от друга.
 2. Услугата „Обучение по чужд език” се осигурява от Езикова школа БУК въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния Курсист.

ІІ. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Курсист“ е всяко физическо лице, което учи чужд език в Езикова школа БУК.

„Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 години.

Интензивно обучение“ е курс по чужд език, който се провежда на територията на филиал на Езикова школа БУК.

ІІІ. Записване за курс по чужд език

 1. Записването за курс по чужд език става чрез попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
 2. Курсисти, които до сега не са учили в Езикова школа БУК, задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили чужд език въобще. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво.
 3. Индивидуалните договори с курсисти под 18 години се подписват от родител/настойник.

ІV. Такси, начин на плащане и отстъпки

 1. Такси
  • Таксата за обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени на сайта и в клоновете на Езикова школа Бук, както и са изрично описани във всеки индивидуален договор.
  • Таксата включва:
 2. Учебните часове предвидени за съответното езиково ниво;
 3. Провеждане, проверка и оценка на периодични тестове и на финален тест в рамките на курса;
 4. Издаване на сертификат за присъствие/успешно завършване на съответното ниво;
  • Таксата за курса не включва личните учебни материали на курсиста. Те се заплащат отделно.
 5. Начин на плащане
  • Таксата за интензивно обучение може да бъде заплатена наведнъж или на две равни вноски, като всяка вноска трябва да бъде заплатена в посочените в индивидуалния договор с курсиста срокове.
  • При попълване на регистрационните документи курсистът/родителят посочва данните, които са необходими, за да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия.
  • Издаване на фактура при плащане в брой е възможно до 5 работни дни от издаване на касова бележка за платена такса.
  • Таксите за интензивно обучение и учебните пособия се заплащат по банков път или в брой, на място в клона на Школата, в който ще се провежда обучението.
  • В случай, че клиентът е избрал да заплаща обучението си на вноски, негова отговорност е да заплати втората вноска от курса в уговорения срок, в противен случай ще отпадне възможността му да посещава занятията.
  • Езикова школа БУК си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия за следващи курсове на обучение
 6. Отстъпки – курсистите в интензивно обучение могат да ползват следните отстъпки:
  • Отстъпка „Втори член от семейството” – 10%. Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в Езикова школа БУК учи повече от един член от семейството. Под член на семейството се има предвид майка, баща, брат или сестра. Отстъпката се ползва от записалия се втори по време член на семейството, или при едновременно записване – от по-младия по възраст курсист.
  • Отстъпка за ранно записване „Следващ курс” (записване за следващ курс веднага след приключване на настоящия) – 5%. Ранно записване, за което не е направено плащане в рамките на една седмица, се анулира, съответно място в курс не се пази.
  • Отстъпка „Доведи приятел” – 5%. Отстъпката се ползва от курсиста, довел свой приятел, който се е записал за курс в Езикова школа БУК.
  • Отстъпка „Две нива!” при заплащане едновременно на два последователни курса – 5% от общата сума.

V. Прекъсване на обучението. Отсъствие от обучение. Промяна на продължителността на курса

1. Отказ от участие в курс от страна на курсиста

1.1 Курсистът може да заяви отказ от участие в курс най-късно 7 (седем) календарни дни преди неговото начало, като в такъв случай се удържа административна такса в размер на 30 лв.
1.2 При заявяване на отказ от страна на курсиста в рамките на 7 (седем) календарни дни след началото на курса, таксата се връща като се удържа административна такса в размер на 60 лв. Таксата се връща на следващия ден след като е заявен отказа.
1.3 При отказ от страна на курсиста след изтичане на седем дни от началото на курса, такса не се възстановява, а курсистът дължи оставащите вноски, ако има такивя.
1.4 В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия от страна на курсиста, Езикова школа БУК не възстановява заплатената такса.
1.5 Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради извънредни обстоятелства (невъзможност да посещава курса поради здравословно състояние или смяна на местожителството извън града), Управителят може да одобри молба за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса. Молбата за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса, заедно с придружаващи документи, се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която се прехвърля, се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 9 месеца от същия курсист или от друго, посочено от курсиста, лице.

2. Прекратяване на обучението от страна на Езикова школа БУК

Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Езикова школа БУК в следните случаи:
2.1 Нарушаване на дисциплината от страна на курсиста. При системни нарушения на дисциплината, Езикова школа БУК може да прекрати обучението на курсиста, ако с поведението си тя/той пречи на учебните занятия, без да дължи на курсиста връщане на такса.
2.2 Неплащане на такса. Езикова школа БУК има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете, посочени в индивидуалния договор.
2.3 При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.
2.4 Езикова школа БУК си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако учебникът е загубил търговски вид.
2.5 В случай, че Езикова школа БУК прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните по-горе, Езикова школа БУК дължи на курсиста възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.

3. Промяна на продължителността на курса от страна на Езикова школа Бук

Ако до датата, обявена за начало на курса, не се съберат повече от четирима желаещи, Езикова школа Бук си запазва правото да отложи започването на курса с максимум три седмици и, ако за този период на „изчакване” не се сформира група с повече от четирима души, Езикова школа Бук отменя обявения курс и предлага алтернативни варианти за обучение на записалите се вече курсисти (намаляване на общия брой часове с 35%). В случай на несъгласие от страна на курсиста, се връща пълният размер на заплатената сума.

VІ. Обучение, проследяване на напредъка, сертификати. График на занятията. Ваканции

1. Обучение

1.1 Езикова школа БУК се задължава да осигури квалифицирани преподаватели и необходимите условия за качествено езиково обучение, провеждано при редовен график и нормални за обучителен процес условия, съобразно нивото на курсиста.
1.2 В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Езикова школа БУК да изпълни това свое задължение (болест, отсъствие на преподавател без възможност да бъде заменен/а своевременно и др.), курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.
1.3 При провеждане на обучението в Езикова школа БУК курсистите ползват оригинални учебни пособия.
1.4 Езикова школа БУК провежда редовно контролни тестове, с които проследява напредъка на курсиста в изучаването на езика
1.5 При курсисти под 18 г., Езикова школа БУК информира редовно родителя/настойника на курсиста за хода на учебния процес, за придобитите от курсиста в резултат от обучението знания и умения, както и за поведението на курсиста.
1.6 Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати през курса на обучение и от финалния изпит покриват минимум 60% от материала за съответното ниво.

2. График

2.1 Графикът на занятията е обявен на сайта и в клоновете на Езикова школа Бук, както е и изрично описан в индивидуалния договор.
2.2 Езикова школа БУК си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

3. Ваканции

3.1 Националните празници са неучебно време за Езикова школа БУК.
3.2 Договореният брой часове за даденият учебен курс може да варира, ако има обявени национални грипни ваканции. Информация за грипни ваканции, отучвания на грипни ваканции и др. могат да се намерят в сайта на Езикова школа БУК (booktree.bg) в секция „Новини”.

VІІ. Конфиденциалност и защита на лични данни

Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК ) е администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.). Като администратор на лични данни, ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, събираме и обработваме личните данни на нашите клиенти само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели, изрично посочени предварително.

В изпълнение на задълженията като администратор на лични данни, Езикова школа БУК (Бук Три ЕООД) прилага Политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна за всички потребители и потенциални клиенти на интернет сайта, както и във всички клонове на школата.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 1 ноември 2013 г., изм. 01 ноември 2016 г., изм. 03 септември 2018 г. Езикова школа БУК прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уеб-страницата си (www.booktree.bg) и поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Езикова школа БУК ( www.bookree.bg)

Общи условия на езикова школа Бук за годишно обучение

I. Общи разпоредби

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК) с ЕИК: BG201166735, седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ул. Деян Белишки № 40-42, ап. 17 и адрес за кореспонденция: гр. София 1415, кв. Драгалевци, площад Цар Иван Александър № 6, ет. 2, МОЛ: Ана Матвеева, оттук насетне наричан Езикова школа БУК, от една страна и потребителите на услугата „Обучение по чужд език”, наричани Курсист/и, от друга.

2. Услугата „Обучение по чужд език” се осигурява от Езикова школа БУК въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния Курсист.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Курсист“ е всяко физическо лице, което учи чужд език в Езикова школа БУК. „Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 години. „Годишно обучение“ е курс с продължителност 8 или 9 месеца с начало месец октомври и край месец май или юни, в зависимост от нивото на обучение. Годишното обучение е разделено на два срока. Първият срок е от месец октомври до края на месец януари. Вторият срок е от месец февруари до края на месец май (юни).

III. Записване за курс по чужд език

1. Записването за курс по чужд език става чрез попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.

2. Курсисти, които до сега не са учили в Езикова школа БУК, задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили чужд език въобще. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво.

3. Индивидуалните договори с курсисти под 18 години се подписват от родител/настойник.

IV. Такси, начин на плащане и отстъпки

1. Такси

1.1. Таксата за обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в индивидуалния договор.
1.2. Таксата за обучение е годишна, разделена на равни месечни вноски
1.3. Таксата включва:
a) Учебните часове предвидени за съответното езиково ниво;
b) Провеждане, проверка и оценка на периодични тестове и на финален тест в рамките на курса;
c) Издаване на сертификат за присъствие/успешно завършване на съответното ниво;
1.4. Таксата за курса не включва личните учебни материали на курсиста. Те се заплащат отделно.

2. Начин на плащане

2.1 Плащането на месечната вноска от таксата се извършва всеки месец до 15-то число.
2.2 При забавяне плащането на месечната вноска след 15-то число на текущия месец, се начислява увеличение от 5 лв. за съответния месец
2.3 Издаване на фактура при плащане в брой е възможно до 5 работни дни от издаване на касова бележка за платена такса.
2.4 Таксите за годишно обучение и учебните пособия се заплащат по банков път или на място в клона на Школата, в който ще се провежда обучението.

3. Отстъпки – курсистите в годишно обучение могат да ползват следните отстъпки:

3.1 Отстъпка „Втори член от семейството” – 10%. Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в Езикова школа БУК учи повече от един член от семейството. Под член на семейството се има предвид майка, баща, брат или сестра. Отстъпката се ползва от записалия се втори по време член на семейството, или при едновременно записване – от по-младия по възраст курсист.
3.2 Отстъпка за ранно записване „Ранно пиле” (записване за следващата учебна година през месеците май, юни): курсистът заплаща таксата на обучение на база актуалната годишна такса. Ранно записване, за което не е направено плащане в рамките на същия календарен месец, се анулира, съответно място в курс не се пази.
3.3 Отстъпка „Доведи приятел” – 5%. Отстъпката се ползва от курсиста, довел свой приятел, който се е записал за курс в Езикова школа БУК.
3.4 Отстъпка при еднократно заплащане на цялата годишна такса преди 30 септември – 3%.

V. Прекъсване на обучението. Отсъствие от обучение.

1. Отказ от участие в курс от страна на курсиста

1.1 Курсистът може да заяви отказ от участие в курс най-късно 7 (седем) календарни дни преди неговото начало, като в такъв случай се удържа административна такса в размер на 30 лв.
1.2 При заявяване на отказ от страна на курсиста в рамките на 7 (седем) календарни дни след началото на курса, таксата се връща като се удържа първата месечна вноска. Таксата се връща на следващия ден след като е заявен отказа.
1.3 При отказ от страна на курсиста след изтичане на седем дни от началото на курса, такса не се възстановява, а курсистът дължи оставащите вноски от годишната такса.
1.4 В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия от страна на курсиста, Езикова школа БУК не възстановява заплатената такса.
1.5 Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради извънредни обстоятелства (невъзможност да посещава курса поради здравословно състояние или смяна на местожителството извън града), Управителят може да одобри молба за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса. Молбата за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса, заедно с придружаващи документи, се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която се прехвърля, се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 9 месеца от същия курсист или от друго, посочено от курсиста, лице.

2. Прекратяване на обучението от страна на Езикова школа БУК

Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Езикова школа БУК в следните случаи:
2.1 Нарушаване на дисциплината от страна на курсиста. При системни нарушения на дисциплината, Езикова школа БУК може да прекрати обучението на курсиста, ако с поведението си тя/той пречи на учебните занятия, без да дължи на курсиста връщане на такса.
2.2 Неплащане на такса. Езикова школа БУК има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете, посочени в индивидуалния договор.
2.3 При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.
2.4 Езикова школа БУК си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако учебникът е загубил търговски вид.
2.5 В случай, че Езикова школа БУК прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните по-горе, Езикова школа БУК дължи на курсиста възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.

VI. Обучение, проследяване на напредъка, сертификати. График на занятията. Ваканции

1. Обучение

1.1 Езикова школа БУК се задължава да осигури квалифицирани преподаватели и необходимите условия за качествено езиково обучение, провеждано при редовен график и нормални за обучителен процес условия, съобразно възрастта на курсиста.
1.2 В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Езикова школа БУК да изпълни това свое задължение (болест, отсъствие на преподавател без възможност да бъде заменен/а своевременно и др.), курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.
1.3 При провеждане на обучението в Езикова школа БУК курсистите ползват оригинални учебни пособия.
1.4 Езикова школа БУК провежда редовно контролни тестове, с които проследява напредъка на курсиста в изучаването на езика
1.5 Езикова школа БУК информира редовно родителя/настойника на курсиста за хода на учебния процес, за придобитите от курсиста в резултат от обучението знания и умения, както и за поведението на курсиста.
1.6 Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати през учебната година и от финалния изпит покриват минимум 60% от материала за съответното ниво.
1.7 Програмата и нивото на курсиста за следващата учебна година се определя на база резултатите, постигнати
през цялата учебна година и финалния изпит.

2. График

2.1 Графикът на занятията се изготвя преди началото на всеки срок, като Езикова школа БУК се съобразява само и единствено със смяната на курсистите в училище.
2.2 Програмите за първи и втори срок могат да са различни.
2.3 Родителят е длъжен да информира за смяната на курсиста 2 седмици преди началото на всеки срок.
2.4 Езикова школа БУК си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

3. Ваканции
3.1 Националните празници, официалните училищни ваканции и грипните ваканции са неучебно време за Езикова школа БУК.
3.2 Договореният брой часове за дадената учебна година може да варира, ако има грипни ваканции. Информация за грипни ваканции, отучвания на грипни ваканции по решение и др. могат да се намерят в сайта на Езикова школа БУК (www.booktree.bg) в секция „Новини”.

VII. Конфиденциалност и защита на лични данни

Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК ) е администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.). Като администратор на лични данни, ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, събираме и обработваме личните данни на нашите клиенти само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели, изрично посочени предварително.

В изпълнение на задълженията като администратор на лични данни, Езикова школа БУК (Бук Три ЕООД) прилага Политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна за всички потребители и потенциални клиенти на интернет сайта, както и във всички клонове на школата.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 1 ноември 2013 г., изм. 01 ноември 2016 г., изм. 03 септември 2018 г. Езикова школа БУК прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уеб-страницата си (www.booktree.bg) и поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Езикова школа БУК ( www.bookree.bg).