Рисуване и приложни изкуства за деца и възрастни!

Рисувай! Дялкай! Лепи! Твори!

С чука леко удари, после потвърди!

Приложното изкуство е с различни ползи, особено за децата. То подобрява паметта. Работата с различни материали по конкретен художествен проект ускорява детската креативност и моторно развитие благодарение на координацията между ум, ръце и очи. Въображението събужда желанието на децата да покажат своите идеи и визии.
Наблюдавай как изпод пръстите ти извира красотата. Намираш средства да изразиш емоцията си.
Малко усърдие в арт-заниманието при нас освобождава от рутината, носи удовлетворение от себеизявата.
Нека вълните на вдъхновението активират в теб творенето на чудеса. Всяко нещо, което излиза от ръцете и сърцето е уникат, създаден за нов живот.

Ето още няколко ползи от артистичните занятия при нас:
– Увеличават умението за концентриране
– Намаляват нивото на стрес

– Стимулират пъргавината на мисленето
– Насърчават себеуважение и самочувствие

И те връхлита вълнението на твореца.

А какво точно става – ще разбереш единствено ако си тук, с Андрей Гуляшки, нашият арт преподавател!
Деца от 7 до 77 годишни, открийте художника-приложник в себе!

Станете слънцето в своите оранжеви небеса, медени пчели, глинени цветя и златисти пана!

30 януари – живопис, акварел, цена 50 лв

1 февруари – рисуване върху стъкло, цена 50 лв

6 февруари – рисуване върху текстил, цена 50 лв