Курс Разговорен английски А2 – В1  

Съдържание: Курсовете по разговорен английски в БУК са създадени за активно практикуване на езика, за подобряване на уменията за водене на разговор и за преодоляване на естествената бариера пред свободната комуникация.

За да е максимално полезен курсът, е необходимо да имате познания по езика на ниво А2/В1.

Клон „Гоце Делчев“ на ул. „Силиврия“ 23

  • 2 седмици
  • От 18 юни до 28 юни – ПРИКЛЮЧИЛ
  • Всеки работен ден от 08:00 – 10:00 ч
  • 250 лв.

Запиши се тук!