Курс Разговорен английски А2 – В1

Съдържание: Курсовете по разговорен английски в БУК са създадени за активно практикуване на езика, за подобряване на уменията за водене на разговор и за преодоляване на естествената бариера пред свободната комуникация.

За да е максимално полезен курсът, е необходимо да имате познания по езика на ниво А2/В1.

  • 20 уч. часа
  • 4 седмици
  • 2 дни х 100 мин.
  • Вечер (18:30–20:00) – 150 лв
  • Сутрин (8-9:30) – 100 лв

Курс English Speaking Crash Course

  • 10 уч.ч.
  • 1 седмица
  • Вечер (18 – 19:20 ч.) – 80 лв

Запиши се тук!